ANKIETA DLA NADAWCÓW LOKALNYCH

Koleżanki i Koledzy!
W projekcie ustawy o Funduszu Telewizji Lokalnych zakładamy refinansowanie stanowisk dziennikarskich w wysokości najniższej płacy krajowej. Aby oszacować potrzeby budżetowe Funduszu, musimy pozyskać dane od wszystkich nadawców lokalnych, którzy będą uprawnieni do korzystania z Funduszu. W związku z tym prosimy o wypełnienie i wysłanie poniższej ankiety.

  DANE NADAWCY


  DANE TELEWIZJI  Informacje o programie  Zatrudnienie* – stan na sierpień 2023  Zatrudnienie planowane – w przypadku otrzymania refundacji  * Dotyczy zatrudnionych na stanowiskach dziennikarsko-produkcyjnych, w myśl Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.